Uniek congres in Kasteel De Vanenburg

Leiderschap vanuit zingeving en spiritualiteit
26 september 2019

Transformeer jezelf en je organisatie naar de 'nieuwe werkelijkheid'​

Uniek congres voor leiders, ondernemers, bestuurders, executives die zich willen laten inspireren om in een persoonlijke relatie met God, richting te geven aan jezelf en je medewerkers.

  • Waaraan ontleen jij jouw identiteit?
  • Wie ben jij in je rol als leider?
  • Hoe toekomstbestendig is jouw organisatie?
  • Welke rol speelt de medewerker?

Inspiratie & inzichten

Transformeer

Transformeer jezelf en je organisatie naar de ‘nieuwe werkelijkheid’ We leven in een tijd van wezenlijke en veelomvattende verandering die zich steeds sneller voltrekt. Strategische veranderingsprocessen richten zich vrijwel altijd op de organisatie als systeem. De maakbaarheid van het systeem is hierbij het uitgangspunt.

Kwaliteit

De mens maakt deel uit van het systeem, maar hun “mens-zijn doet er niet zoveel toe. De mens is ondergeschikt geraakt aan het systeem en wordt veelal gedwongen zich hieraan te conditioneren. Er ontstaat hierdoor aan de “zachte kant” binnen organisaties onzekerheid, vervreemding, chaos en angst. Toch sturen veel bestuurders en topmanagers nog steeds top-down met vooral focus op (korte termijn) winst, aandeelhouderswaarde en efficiency.

Geloof

Wij geloven dat er nieuw leiderschap nodig is om organisaties toekomstbestendig te veranderen. En dat begint vanuit je eigen identiteit.

de sprekers

Kom tot nieuwe inzichten met betekenisvolle sprekers