Flare International Inspiration Group

Een beweging voor leiderschap vanuit zingeving en spiritualiteit

Over ons

Wij zijn Frank, Gert,  en Peter. Wij zijn de initiatiefnemers achter Flare.

Al sinds de middelbare school zijn wij vrienden van elkaar. Onze levens zijn verschillende kanten op gegaan, maar de vriendschap is gebleven.

Op belangrijke momenten in onze levens waren er mensen die veel impact op ons hebben gemaakt. Een aantal van deze mensen hebben we gevraagd of zij hun verhaal voor een groter publiek willen delen. 

Dit is uitgegroeid tot een platform, wij noemen het de Flare International Inspiration Group. Een beweging voor leiderschap en transformatie met als vaste thuisbasis Kasteel De Vanenburg.

Visie

We leven in een tijd van wezenlijke en veelomvattende verandering die zich steeds sneller voltrekt. De nieuwe werkelijkheid is een wereld die continu in verandering is.

Om als organisatie overeind te blijven moet je wendbaar zijn.

Strategische veranderingsprocessen richten zich vrijwel altijd op de organisatie als systeem. De maakbaarheid van het systeem is hierbij het uitgangspunt.

De mens maakt deel uit van dit systeem, maar hun “mens-zijn" doet er niet zoveel toe.

Er ontstaat hierdoor aan de “zachte kant” binnen organisaties onzekerheid, vervreemding, chaos en angst.

Toch sturen veel leiders nog steeds top-down met vooral focus op (korte termijn) winst, aandeelhouderswaarde en efficiency.

Missie

Wij geloven dat organisaties de aandacht moeten verleggen naar de mensen.

Elkaar weer gaan vertrouwen, de mens centraal stellen en veel meer gaan samenwerken.

Veel mensen willen wel veranderen maar kunnen nu nog zeggen dat de systemen ze in de weg zitten.

Daarmee leggen ze het probleem buiten zichzelf.

Om echt verandering op gang te brengen moeten de mensen dus ook zelf veranderen.

Wij geloven dat er nieuw leiderschap nodig is om organisaties toekomstbestendig te veranderen. Vanuit zelfreflectie en verbindend vermogen dienstbaar zijn aan de maatschappij.

En dat begint vanuit je eigen identiteit.

Bedoeling

is een beweging voor leiderschap en transformatie met als vaste thuisbasis Kasteel De Vanenburg.

Wij bieden een platform met drie hoofdthema's: Identiteit, Leiderschap en Transformatie.

Wij willen mensen helpen zich te ontwikkelen vanuit zingeving en spiritualiteit.

Zo word je de mens die je wezenlijk bent.

Van hieruit kan je invulling geven aan een toekomstbestendige organisatie waarin de mens centraal staat.

Een duurzame omgeving waarin mensen gezamenlijk een collectieve ambitie realiseren door hun individuele talenten en ambities in te zetten en te ontwikkelen.

Onze bedoeling is: Anderen inspireren met wat wij hebben ontvangen.

Frank Adema
Gert Willemsen
Peter Verheij

ONZE BEDOELING

"Anderen inspireren met wat wij hebben ontvangen"