Flare International Inspiration Group

Een beweging voor leiderschap vanuit zingeving en spiritualiteit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Flare International Inspiration Group

INSCHRIJVEN VIA INTERNET

Als je je aanmeldt voor een activiteit bij FLARE International Inspiration Group (FLARE), ontvang je daarvan een bevestiging per e-mail. Daarin staan de details van je aanmelding en we sturen daar een factuur bij. Je aanmelding is dan definitief.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die FLARE besteedt aan de samenstelling van haar website, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Alle prijzen en informatie getoond op de website zijn onder voorbehoud. De prijs genoemd in de definitieve factuur is leidend.

 

TELEFONISCHE INSCHRIJVING

Je kunt je natuurlijk ook inschrijven via de telefoon. Ook in dat geval sturen wij je een schriftelijke bevestiging van je aanmelding per e-mail met een bijgevoegde factuur.

 

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Op welke manier je ook inschrijft, in alle gevallen verbind je je aan de Algemene Voorwaarden op deze pagina’s en verplicht je je tot betaling van het volledige tarief. Bij inschrijving ga je er tevens mee akkoord dat beeldmateriaal, verkregen tijdens evenementen van FLARE, gebruikt kan worden voor promotieactiviteiten van FLARE.

 

BESCHIKBARE PLEKKEN

Als het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, adviseren wij je zo snel mogelijk in te schrijven. Alle inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 

TARIEVEN

De tarieven voor onze training zijn terug te vinden op onze website. De tarieven voor alle training bij FLARE zijn exclusief 21% BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

 

BETALINGSWIJZE

Bij FLARE kun je de factuur die we je toesturen betalen. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, vanaf de factuurdatum.

 

ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

Als de factuur niet tijdig is betaald, wordt twee weken na de factuurdatum een 1e aanmaning verstuurd. Als een maand na de vervaldatum nog steeds niet is betaald, wordt een 2e aanmaning verstuurd. Vervolgens geldt een ingebrekestelling en dan volgt overdracht aan de deurwaarder. Alle door FLARE gemaakte kosten van dit proces zullen aan de deelnemer in rekening worden gebracht.

 

KORTINGEN

Een belangrijk uitgangspunt van ons kortingsbeleid is dat je in het geval van kortingsacties slechts voor één korting tegelijkertijd in aanmerking kunt komen. Bij meerdere kortingsacties tegelijkertijd, geldt het hoogste kortingsbedrag. De rest wordt uitgesloten.

 

AFMELDINGEN DOOR JOU

Na aanmelding voor een evenement kan het voorkomen dat je niet kunt deelnemen. In dat geval gelden de volgende uitgangspunten:

  • Je kunt wel kosteloos iemand als vervanger aanwijzen. De organisatie dient hierover uiterlijk 1 maand van tevoren, per e-mail, geïnformeerd te worden.
  • Bij annulering 2 maanden van tevoren wordt het bedrag van € 45,- aan annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Bij latere annulering of no show bent u het volledige bedrag verschuldigd.

AFMELDINGEN DOOR ONS

Niet voldoende deelnemers

Bij te weinig deelnemers verplaatsen we het event naar een andere datum. Je behoudt het recht om op een ander moment hetzelfde event bij te wonen.

 

UITVAL VAN EVENT

Bij ziekte van een voor de uitvoering van het event onmisbare medewerker wordt het event geannuleerd en verschoven naar een andere datum. Je behoudt het recht om op een ander moment het event bij te wonen, of een ander event uit ons aanbod te volgen.

 

PRIVACY

We vragen je na iedere activiteit je ervaring te delen en suggesties te doen voor verbeteringen. Die referenties kunnen we vermelden op onze website.

 

GEHEIMHOUDING

FLARE zal alle vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt tijdens de evenementen strikt vertrouwelijk behandelen en alleen beschikbaar stellen aan medewerkers, leveranciers of media wanneer daarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven door de deelnemer aan de training.

Wel maken we je er op attent dat FLARE niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de andere deelnemers aan de activiteiten.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De activiteiten van FLARE worden gegeven op locatie van derden. FLARE is niet verantwoordelijk voor schade, kwijtraken of diefstal van spullen van de deelnemers. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor haar/zijn eigen spullen.

 

Versie 23 juli 2019